Bruto Netto

Netto-bruto

Als het door ons overgemaakte nettobedrag lager is dan het brutobedrag op je loonstrook, dan komt dat doordat er belasting ingehouden wordt.

Bij je belastingaangifte volgend jaar wordt over dit jaar berekend of je uiteindelijk te veel belasting hebt betaald, te weinig, of precies genoeg. Over een heel jaar geldt (voor de meesten) dat als je minder dan ± € 6500,- bruto in een jaar verdient (al je werkgevers bij elkaar opgeteld) dat je geheel geen belasting hoeft te betalen. Dus dan krijg je alle eventueel ingehouden belasting terug van de overheid.

(Voor elke euro boven dat bedrag betaalt iedere Nederlander minimaal € 0,37 aan belasting.)

Ter info:

Bij de LH-korting is de eerste ± € 500 per 4 weken belastingvrij.
Zonder LH-korting is het € 0,- Dus dan wordt er altijd belasting ingehouden.

Uiteindelijk maakt het niets uit welke manier van verloning je kiest. Bij je belastingaangifte volgend jaar verreken je alles met de belastingdienst. Dan wordt alles van een heel jaar bij elkaar opgeteld.