Tot op de training!

Draaiboek trainingsweekend


Vrijdag:
 19:30 tot 20:15 Binnenkomst
 20:15 tot 20:45 Welkom en inleiding recreatiewerk
 (meerderejaars/leiders krijgen een andere taak)
 20:45 tot 21:15 Kennismaking met je groep
 21:15 tot 21:30 Korte pauze
 21:30 tot 21:45 Dansen
 21:45 Avondprogramma (show en 'In the Spotlight')
 Aansluitend Chilz Night


Zaterdag:
 08:30 tot 09:00 Ontbijt
 09:00 tot 09:30 Ochtendbeat
 09:30 tot 11:00 Jij als recreatiewerker
 11:00 tot 12:00 Theorie meeleeftheater
 12:00 tot 12:45 Lunch
 12:45 tot 14:15 Workshopronde 1
 14:15 tot 15:45 Workshopronde 2
 15:45 tot 16:00 Pauze
 16:00 tot 17:30 Workshopronde 3
 17:30 tot 17:45 Groepjes verdelen voor avondprogramma + oefenen
 17:45 tot 18:30 Avondeten
 18:30 tot 20:15 Laatste voorbereiding voor het avondprogramma
 20:15 tot 20:45 Dansen
 20:45 tot 21:30 Musical
 21:30 tot 21:45 Pauze
 21:45 Avondshow
 Aansluitend Chilz Night


Zondag:
 09:00 tot 09:30 Ontbijt
 09:30 tot 10:00 Ochtendbeat
 10:00 tot 10:15 In groepjes evalueren avondshow
 10:15 tot 11:45 Workshopronde 4
 11:45 tot 12:00 Pauze
 12:00 tot 13:30 Workshopronde 5
 13:30 tot 14:15 Lunch
 14:15 tot 14:45 Opruimen/schoonmaken/ Evaluatie weekend
 14:45 tot 15:00 Pauze
 15:00 tot 15:45 Promotoer, meeleeftheater, dansen en afsluiting

 15:45 tot 16:15 Pendelen richting station
 vanaf 16:15 / 16:45 Trein vertrekt richting Emmen of Zwolle


 Workshops voor de eerstejaars:
 – Creatief
 – Sport & Spel
 – Presenteren
 – Meeleeftheater
 – Taakverdeling