Samenwerken met Recrateam

Reiskostentoelichting

Reiskostenvergoedingregeling

Werknemer heeft per aaneengesloten werkperiode recht op een reiskostenvergoeding van éénmaal de heen- en éénmaal de terugreis naar de locatie waar hij tewerkgesteld wordt. Daarbij gaat het om de daadwerkelijk afgelegde reis (zonder tussenstop) vanaf het huisadres naar de werklocatie of vanaf een andere locatie, indien medewerker daar al voor privé-doeleinden verblijft, mits de reis daardoor niet langer is dan vanaf het woonadres. (Bij bijzondere situaties: vraag het even na bij ons.)
Vrije dagen die vallen in een werkperiode tellen niet als onderbreking van de werkperiode, indien na die vrije dag(en) de werkzaamheden op dezelfde locatie worden hervat.
Indien werknemer aansluitend op een werkperiode een nieuwe werkperiode op een andere locatie begint, heeft werknemer recht op een reiskostenvergoeding van de oude naar de nieuwe locatie, zonder omweg via huis. (Ook indien er een vrije dag tussen zit)

Om voor een reiskostenvergoeding in aanmerking te komen, dient werknemer te reizen met het openbaar vervoer aan het laagste tarief. (Doorgaans is dit de 2e klasse). Werknemer dient tevens gebruik te maken van een ov-chipkaart en dient op de voor hem goedkoopst mogelijke manier te reizen. (Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een OV-jaarkaart of reductiekaart indien werknemer hierover de beschikking heeft.) Bij twijfel dient werknemer vooraf te overleggen met de werkgever. Los gekochte bus of treinkaartjes worden niet vergoed tenzij dit even duur of goedkoper is of tenzij dat de enige manier is om te reizen op een bepaald traject. (Dit geldt bijvoorbeeld voor treinreizen in het buitenland.)

Vergoeding is 100% wanneer werknemer op de hierboven omschreven manier met het OV reist.
We geven geen vergoeding voor de reiskosten naar de trainingsdagen.
Voor een eventuele aanschaf van een ov-chipkaart, Dal-voordeel- of Altijdvoordeelabonnement wordt geen vergoeding gegeven. Mocht het voor werknemer logischer zijn om zo’n abonnement aan te schaffen, omdat werknemer veel gaat werken, dan kan hierover met ons overlegd worden.

We hebben altijd een officieel ov-chipkaart-declaratieoverzicht nodig. Dit is online te downloaden via ov-chipkaart.nl Werknemer is hier zelf verantwoordelijk voor! Werknemer dient, voordat ie gaat reizen, online alles in orde te hebben zodat werknemer achteraf declaratieoverzichten kan downloaden!

Werknemer dient alle (wettelijk geldige) transactieoverzichten en/of ov-vervoerbewijzen (treinkaartjes, buskaarten, en dergelijke) te bewaren en deze bij de werkgever in te leveren. Werkgever heeft hiervoor een reiskostendeclaratieformulier, dat binnen een week na afloop van een werkperiode door werknemer bij werkgever ingeleverd/ingestuurd dient te worden.

Autoreiskosten:
Wij stimuleren het gebruik van het O.V. (Zie hierboven)
Maar mocht je zelf toch liever met je eigen auto reizen, dan kun je vooraf bij ons navragen of we je daar in jouw geval ook een reiskostenvergoeding voor kunnen geven.
De tegemoetkoming in de autoreiskosten is € 0,13 per kilometer en is in totaal nooit méér dan wat dezelfde reis jou met het O.V. zou hebben gekost.

Voor de reiskostenvergoeding met de auto geldt dat je 1x de heenreis aan het begin van je werkperiode, en 1x de terugreis aan het eind van je werkperiode kunt declareren. (Indien je gebracht en opgehaald wordt, kunnen we de retourkilometers van de chauffeur niet vergoeden)

Buitenland:
Als je gaat werken in Belgie, Duitsland of Luxemburg, dan kun je sowieso autokilometers voor 1x de heenreis en 1x de terugreis van je werkperiode bij ons declareren aan € 0,13 per kilometer. Dit hoef je niet specifiek bij ons aan te vragen. Wél vragen we je om te kijken of je kunt samenreizen met eventuele collega’s.

Trainingsdag in Nijmegen:
Voor de trainingen kun je een tegemoetkoming in je reiskosten krijgen voor je reis *binnen Nederland*.  In principe geldt wat hierboven staat, met het enige verschil dat de eerste 10 euro van het bedrag van de tegemoetkoming voor je eigen rekening is. Kom je met de auto dan hoef je vooraf geen toestemming te vragen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Kortom: Reis je met het OV, dan kun je een vergoeding krijgen van je OV-kosten (2e klas).  De eerste 10 euro zijn voor je eigen rekening.
Kom je met de auto, dan kun je een tegemoetkoming krijgen van € 0,13 per gereden kilometer (1x heen en 1x terug, dus alleen de rit waar jezelf in de auto zit, mocht je gebracht worden.) Ook dan zijn de eerste 10 euro voor je eigen rekening. De tegemoetkoming voor de autokosten is maximaal het bedrag dat je van ons had kunnen krijgen wanneer je met het ov was gegaan. (met gebruik van eventuele kortingsabo’s of studenten-ov).

De trainingslocatie is bereikbaar met het OV. (Bushalte op loopafstand.)

Om je ov-kosten te kunnen vergoeden hebben we een transactieoverzicht van ov-chipkaart.nl nodig met daarop het overzicht van je reis en de gemaakte kosten. We kunnen hier geen uitzondering op maken. Zorg dus vóór de training dat je een account op ov-chipkaart.nl hebt en dat alles goed ingesteld staat en je reisgegevens bewaard worden.

Online je reiskosten indienen kan hier: Reiskostendeclaratie.