Goede Begeleiding

Tot wel 2x begeleiding per week!

Om goed de vinger aan de pols te houden en de kwaliteit op uw park te kunnen waarborgen komen we in drukke zomerweken regelmatig langs bij het team.

Tijdens zo’n bezoek worden de activiteiten van de afgelopen dagen besproken en de planning voor de komende dagen bekeken. Daarnaast wordt gekeken naar andere zaken zoals of de recreatieruimte netjes is, er materialen bijna op zijn en of de recreatiewerkers er verzorgd bij lopen. Natuurlijk komen we ook wekelijks bij u langs.

Begeleidingsmateriaal

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van de inhoud van de activiteiten, krijgen de teams het ‘handboek recreatie’ mee. Hierin staan de spelregels en tips van vrijwel alle recreatie-activiteiten.