Recreatieprogramma’s

Recrateam zorgt altijd voor een programma op maat. Vanzelfsprekend mooi gelayout en voorzien van uw eigen logo.

Het programma stemmen we af op uw wensen, de aanwezige doelgroepen en voorzieningen, en de drukte op uw bedrijf.

Programma op maat

Onze complete programma’s kunnen al door 2 recreatiewerkers worden uitgevoerd. In drukke periodes kunnen meer medewerkers, eventueel aangevuld met een teamleider, ingezet worden. Het aantal en het soort activiteiten passen we aan aan uw wensen, de teamgrootte en de drukte op uw bedrijf.

Het theater wordt gespeeld met de typetjes Otto, Elle en/of Izzi. De medewerkers zijn hierop getraind. De kleding krijgt u in bruikleen. (Heeft u eigen typetjes, dan is dat geen probleem.)

Rustige weken?

Wij passen het programma altijd aan aan uw wensen en aan de drukte op uw park.  Hiervoor zijn in principe 2 medewerkers nodig. In uitzonderlijke gevallen (aan te wijzen door Recrateam) is één medewerker voldoende.

Kijk HIER voor de prijslijst