Recreatieprogramma’s

Recrateam zorgt altijd voor een programma op maat. Vanzelfsprekend mooi gelayout en voorzien van uw eigen logo.

Het programma stemmen we af op uw wensen, de aanwezige doelgroepen en voorzieningen, en de drukte op uw bedrijf.

Programma op maat

Onze complete programma’s kunnen al door 2 recreatiewerkers worden uitgevoerd. In drukke periodes kunnen meer medewerkers, eventueel aangevuld met een teamleider, ingezet worden. Het aantal en het soort activiteiten passen we aan aan uw wensen, de teamgrootte en de drukte op uw bedrijf.

Elke week staat er gedurende 3 dagen een thema centraal.

Het theater wordt gespeeld met de typetjes Otto, Elle en/of Izzi. De medewerkers zijn hierop getraind. De kleding krijgt u in bruikleen. (Heeft u eigen typetjes, dan is dat geen probleem.)

Luxe thema

Een luxe thema is, vooral in drukke periodes, een leuke aanvulling op het programma. De minimale teamgrootte hiervoor bedraagt 3 personen. Hoe groter het team, hoe spectaculairder de uitvoering.

Gedurende 3 themadagen is er een groots rodedraad-themaverhaal dat door diverse activiteiten loopt. Thematypetjes zullen veelvuldig aanwezig zijn en zorgen bij de kinderen voor een bijzondere beleving van het thema.

Otto, Elle en/of Izzi (of uw eventuele eigen typetjes) spelen mee in het themaverhaal.

Om het thema goed uit te kunnen voeren, krijgt u naast de map met knutselactiviteiten, scorelijstjes en certificaten een uitgebreid draaiboek voor het thema. De themakleding en attributen krijgt u die week in bruikleen.

Rustige weken?

Wij passen het programma altijd aan aan de drukte op uw park. In een rustige week (bv. laatste zomerweek) kunt u kiezen voor een budgetprogramma. Hiervoor zijn in principe 2 medewerkers nodig. In uitzonderlijke gevallen (aan te wijzen door Recrateam) is één medewerker voldoende.

Kijk HIER voor de prijslijst