Recreatiewerk Stage

Recrateam biedt de mogelijkheid aan studenten om een recreatiewerk-stage te lopen.

Erkend leerbedrijf

Recrateam is door SBB erkend als leerbedrijf. Wij vinden het niet meer dan logisch dat stagiaires goed begeleid en ondersteund moeten worden gedurende de stage-periode. Er zijn gediplomeerde praktijkbegeleiders aanwezig.

Wij zijn erkend voor:
Sport:
Sport- en bewegingsleider (25415) (Niveau 3)

Toerisme en recreatie:
Leidinggevende leisure & hospitality (25351) (Niveau 4)
Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (25353) (Niveau 3)

Voedsel, natuur, leefomgeving:
Opzichter/uitvoerder groene ruimte (25454) (Niveau 4)

Volg je een MBO-opleiding op niveau 3 of 4 en staat jouw opleiding hier niet bij, neem dan even contact met ons op!

Stagetraject

Na de aanmelding bekijken we of we een stagiaire een geschikte stageplaats kunnen bieden. Potentiële stagiaires volgen het zelfde traject als ‘normale’ medewerkers: Zo word je onder andere door ons getraind.

Stagevergoeding

Gemotiveerde stagiaires ontvangen, indien mogelijk, een stage-vergoeding van € 198,- per week (van 36 uur) gedurende de tijd dat ze op een camping of bungalowpark uitvoering geven aan het recreatiewerk. Deze vergoeding is inclusief de eventuele vergoeding die naar de school gaat.

Wanneer een school een bepaalde stagevergoeding verplicht stelt, die lager is dan € 198,- per week, zullen we de stagevergoeding toch optrekken naar € 198,-. Tenzij dit om de één of andere reden onmogelijk blijkt te zijn.

Vaak is het mogelijk om na een stageperiode te blijven werken.

Aanmelden als stagiaire

Wanneer je stage wilt lopen kun je je online aanmelden. Wil je eerst meer informatie, dan kun je ons een vraag stellen of op een andere manier contact met ons opnemen.